X

Mountain Climbing Price

8 Days Lemosho Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,990
2-4 $1,720
5-7 $1,590
8-10 $1,520

9 Days Lemosho Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,230
2-4 $1,875
5-7 $1,815
8-10 $1,690

10 Days Lemosho Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,450
2-4 $1,115
5-7 $2,060
8-10 $1,900

11 Days Lemosho Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,800
2-4 $2,465
5-7 $2,410
8-10 $2,270

8 Days Machame Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,980
2-4 $1,645
5-7 $1,570
8-10 $1,490

9 Days Machame Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,185
2-4 $1,850
5-7 $1,760
8-10 $1,690

8 Days Umbwe Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,980
2-4 $1,645
5-7 $1,570
8-10 $1,490

7 Days Marangu Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,695
2-4 $1,470
5-7 $1,410
8-10 $1,350

8 Days Marangu Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,970
2-4 $1,670
5-7 $1,575
8-10 $1,530

8 Days Rongai Route

Number of Clients Price Per Person
1 $1,990
2-4 $1,720
5-7 $1,590
8-10 $1,520

9 Days Rongai Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,230
2-4 $1,875
5-7 $1,820
8-10 $1,690

10 Days Northern Circuit Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,470
2-4 $2,130
5-7 $2,070
8-10 $1,950

11 Days Northern Circuit Route

Number of Clients Price Per Person
1 $2,690
2-4 $2,350
5-7 $2,290
8-10 $2,170

12 Days Northern Circuit Crater Route

Number of Clients Price Per Person
1 $3,040
2-4 $2,700
5-7 $2,640
8-10 $2,520

12 Days Northern Circuit Crater Route

Number of Clients Price Per Person
1 $3,040
2-4 $2,700
5-7 $2,640
8-10 $2,520

5 Days Mount Meru Climb

Number of Clients Price Per Person
1 $1,030
2-4 $890
5-7 $830
8-10 $780

6 Days Mount Meru Climb

Number of Clients Price Per Person
1 $1,240
2-4 $1,090
5-7 $1,020
8-10 $970